ISSN 1401 - 6788
Pedagogisk Forskning

RedaktionsrÂd

F–rfattarv”gledning

Support

Provexemplar

Prenumeration

English version

Webservice


Senaste 
Numret Tidigare Nummer


idskriften Pedagogisk Forskning i Sverige utkommer med fyra 80-sidiga nummer per år i syfte att spegla svensk pedagogisk forskning. Förutom regelrätta artiklar innehåller tidskriften debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner av pedagogisk litteratur liksom en agenda utgör också innehållet. Språket är, förutom när det gäller 'summaries' av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften vänder sig i första hand till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor.


Summaries Författarindex
Fakultertsopponenten sammanfattar


Ägare: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Ansvarig utgivare: Daniel Kallós
Förlag: Stockholms universitets förlag
Huvudredaktör: Biörn Hasselgren
Redaktör: Jan-Erik Johansson
Grafisk formgivning WWW: Titti Nordieng
Redaktionens adress:
Pedagogisk Forskning i Sverige, Institutionen för pedagogik och didaktik,
Göteborgs universitet, Box 300, SE-405 30 Göteborg, Tel: 031 - 786 24 56 Fax: 031 - 786 20 89 Epost: pedagogisk.forskning@ped.gu.se